Biệt Thự Phố I Trần Xuân Soạn, Q.8, TP. Hồ Chí Minh

Biệt Thự Phố · 5 TẦNG · 6*30m

Đơn vị thiết kế : LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Thời gian hoàn thành: 8/2020

Địa điểm: Trần Xuân Soạn, Q.8, TP. Hồ Chí Minh