CT House I Nhà Vườn 2 Tầng I TP. Quảng Ngãi

2 TẦNG · NHÀ Ở · 250 M2

Đơn vị thiết kế thi công trọn gói: LAV Design Studio

Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh

Nhóm thiết kế:  KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Thiết kế kết cấu: KS Đỗ Văn Nam

Quản lý công trình: KS Nguyễn Tấn Thạnh

Giám sát công trình: KS Nguyễn Danh Dự, KS Hà Quốc Huy

Địa điểm: TP. Quảng Ngãi

Hình ảnh: Dũng Huỳnh

Thời gian hoàn thành: 01/2022