L’angfarm Store, Aeon Mall Lê Chân, TP Hải Phòng

CỬA HÀNG TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI · 90 M2

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà, KTS Phan Khắc Viện

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Nguyễn Trần Hoàng Long

Chủ đầu tư: L’angfarm Đặc Sản Đà Lạt – Công Ty TNHH Quảng Thái

Địa điểm: Aeon Mall Lê Chân, TP. Hải Phòng

Thời gian hoàn thành: 08/2020

Hình ảnh thiết kế 3d phối cảnh giai đoạn thiết kế ý tưởng.