L’angfarm Store Bùi Thị Xuân, TP. Đà Lạt

Cửa Hàng Trên Phố Thương Mại · 40 M2

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà, KTS Phan Khắc Viện

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Nguyễn Trần Hoàng Long

Chủ đầu tư: L’angfarm Đặc Sản Đà Lạt – Công Ty TNHH Quảng Thái

Địa điểm: 51 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP. Đà Lạt

Thời gian hoàn thành: 10/2020