Yumsea Đặc Sản Biển I Tố Hữu, TP Nha Trang

Cửa hàng · Văn Phòng · 160 M2 · 2 Tầng

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Phan Khắc Viện, KTS Duy Phan

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Nguyễn Trần Hoàng Long

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Yumsea

Địa điểm: Tố Hữu, TP. Nha Trang

Thời gian hoàn thành: 07/2022

Không gian nội thất cửa hàng

Không gian nội thất văn phòng nội bộ nằm ở tầng 2