Dahlia Homestay, Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt

3 TẦNG · 7 Phòng Ngủ · HomeStay

Đơn vị thiết kế thi công cải tạo: LAV Design Studio & A+ Studio

Thiết kế: KTS Nguyễn Anh Tuấn, KTS Nguyễn Vũ Thịnh

Quản lý thi công: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Trần Nguyễn Hoàng Long

Địa điểm:  Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt

Thời gian hoàn thành: 03/2020