DDA House, 4x23m, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

3 TẦNG · 4×23 · NHÀ Ở

Đơn vị thiết kế thi công cải tạo: LAV Design Studio

Thiết kế kiến trúc: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Quản lý thi công: KS Nguyễn Trung Hiếu

Địa điểm:  Đào Duy Anh, Q. Phú Nhuận , TP. HCM

Thời gian hoàn thành: 9/2020