L’angfarm Store, Lotte Mart Nam Sài Gòn, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Trong Trung Tâm Thương Mại · 140 M2

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà, KTS Phan Khắc Viện

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Nguyễn Trần Hoàng Long

Chủ đầu tư: L’angfarm Đặc Sản Đà Lạt – Công Ty TNHH Quảng Thái

Địa điểm: Lotte Mart Nam Sài Gòn, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: 05/2020

Hình ảnh thực tế thi công cửa hàng