L’angfarm Store, Vincom Đồng Khởi, Q.1, TP Hồ Chí Minh

CỬA HÀNG TRONG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI · 55 M2

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà, KTS Phan Khắc Viện

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: Nguyễn Trần Hoàng Long

Chủ đầu tư: L’angfarm Đặc Sản Đà Lạt – Công Ty TNHH Quảng Thái

Địa điểm: Vincom Đồng Khởi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: 04/2020

Hình ảnh : Dũng Huỳnh (DH Studio)

Hình ảnh thiết kế và thi công thực tế cửa hàng. Thiết kế 3d (ảnh trên), hình ảnh thực tế thi công (ảnh dưới).