Lata Hotel & Apartments I TP. Đà Lạt

28 PHÒNG · 3 TẦNG · 1 TẦNG ÁP MÁI

Đơn vị thiết kế thi công cải tạo: LAV Design Studio

Thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Giám sát công trình: KS Nguyễn Danh Dự, KS Nguyễn Trần Hoàng Long

Địa điểm : 51 Ngô Quyền, P.06, TP. Đà Lạt

Thời gian hoàn thành: 10/2022