Lata Hotel & Apartments I TP. Đà Lạt

26 PHÒNG · 3 TẦNG · 1 TẦNG ÁP MÁI

Đơn vị thiết kế thi công cải tạo: LAV Design Studio

Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh

Nhóm thiết kế: KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Quản lý công trình: KS Nguyễn Danh Dự

Giám sát công trình: KS Nguyễn Trần Hoàng Long, KS Hà Quốc Huy

Địa điểm : 51 Ngô Quyền, P.06, TP. Đà Lạt

Thời gian hoàn thành: 10/2022