Matchi Matcha, Himlam Trung Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG VÀ TRƯNG BÀY · 80 M2

Đơn vị thiết kế: LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: Nguyễn Vũ Thinh, Phan Khắc Viện, Phan Thanh

Địa điểm: Đường 16 Khu Dân Cư Trung Sơn HimLam , TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Matchi Matcha

Thời gian hoàn thành: 12/2017

Hình ảnh: Dũng Huỳnh (DH Photography)

Hình ảnh thiết kế trong giai đoạn nghiên cứu thiết kế ý tưởng.

Không gian trưng bày và pha chế dùng thử sản phẩm từ Machimatcha.

Tầng trệt kết hợp không gian trưng bày, giới thiệu, dùng thử sản phẩm mới và không gian làm việc.

Không gian làm việc văn phòng nằm ở tầng 1, khu vực sản xuất nằm ở tầng 2 .

Không gian văn phòng và trưng bày kết nối lưu thông với nhau, tạo không gian rộng thông thoáng hơn.