Tiệm Bánh Liên Hoa I TP. Đà Lạt

Cửa hàng · Showroom · 65 M2

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Quản lý kỹ thuật: KS Nguyễn Danh Dự

Chủ đầu tư: Liên Hoa Bakery Đà Lạt

Địa điểm: TP. Đà Lạt

Thời gian hoàn thành: 9/2021