Văn Phòng Hồ Chí Minh – LAV Design Studio

100m2 · 1 TẦNG · TP. HCM

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Thiết kế: KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Giám sát công trình: KS Nguyễn Danh Dự, KS Nguyễn Trần Hoàng Long

Thời gian hoàn thành: 03/2018