VL House I Nhà Gác Lửng I Vĩnh Lộc B, TP. HCM

1 TẦNG + GÁC LỬNG · NHÀ Ở · 4×13 M

Đơn vị thiết kế thi công: LAV Design Studio

Thiết kế kiến trúc: KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Giám sát công trình: Nguyễn Trần Hoàng Long

Địa điểm: Vĩnh Lộc B, TP. HCM

Thời gian hoàn thành: 12/2021

Không gian phòng bếp ăn

Không gian phòng ngủ nằm ở gác lửng