Xuân Thảo Gourmet I TP. Đà Lạt

Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch · 2 TẦNG · 195m2

Đơn vị thiết kế : LAV Design Studio

Nhóm thiết kế: KTS Nguyễn Vũ Thịnh, KTS Phan Khắc Viện, KTS Nguyễn Thanh Bảo Hà

Thời gian hoàn thành: 7/2021

Địa điểm: 41 Phạm Ngũ Lão, TP. Đà Lạt

Không gian văn phòng nằm ở tầng 2